Skip to content

За гостите на хотела, които са любители на планинския туризъм, можем да организираме:

 • Походи с опитен водач до някои от съседните планински върхове
 • Походи в планината на кон
 • Транспорт до ски писта и ски влек

Примерни пешеходни маршрути:

 • Гр. Априлци, кв. Острец– Тръгва се от моста на махала Събевци по горски път. За 3.30 мин. се излиза на местност Зелена ливада. От тук се открива прекрасна панорамна гледка към връх Марагидик. Има оборудвано място за пикник – с навес, пещ и огнище. На около 5 мин. в югоизточна посока има малък извор.
  Преходът е с обща дължина – 4.683 км. Преминава се за 1.30 ч. /без пикник/.

Времетраене на други пешеходни туристически маршрути:

 • гр. Априлци- кв. Зла река / х. Зора/ – 1 км
 • гр. Априлци /Видима/ – м. Козарката – х. Плевен – 9.5 км.-за около 2.40 мин.
 • гр. Априлци /Видима /– м. Мазането – х. Плевен –вр. Ботев – х. Рай – 22.36 км
 • гр. Априлци – ВЕЦ Видима- м. Мазането – х.Плевен – вр. Ботев – м. Козарката – гр. Априлци – 35.55 км
 • гр. Априлци – м. Козарката – х. Плевен – 14.45 км
 • х. Плевен – Водни дупки – 2.83 км
 • гр. Априлци/Острец/ – Рибна река-м. Бунаря- паметник Цанко Дюстабанов – – 5.07 км
 • вр. Ботев – х. Тъжа – гр. Априлци – 22.17 км
 • гр. Априлци /кв. Острец/ – х. Тъжа – 7.80 км
 • от х.Тъжа – вр. „Русалка” /Марагидик / -1 час
 • х.”Тъжа” – Кадемлийско пръскало – 2.40 ч.
 • х. „Тъжа” – вр. Ботев – 4.30 ч.
 • х.”Тъжа”- Русалии – заслон Маринка – 1.40 ч.
 • гр. Априлци/кв.Острец/ – Христова стружна – х.Тъжа- вр. Марагидик – 4.40 ч.
 • х.Плевен – местн. Поляници – вр. Жълтец – Пещта – х. Плевен-1.40 ч.
 • гр. Априлци- м. Турски рът – м. Кънчевото – х. Тъжа – 21.58 км
 • гр. Априлци – м. Брусовете – с. Черни Осъм – 28.70 км